THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU
Trường cấp III Công lập (1980-1990); Trường PT cấp II-III Phan Bội Châu(1990-1993); Trường THPT-BC Phan Bội Châu (1993-2008)
Họ và tên:  Trần Văn Trí Năm sinh:  01/02/1975 Giới tính:  Nam
Quê quán:   Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  1983 Năm ra trường:  1986 Lớp ra trường:  12A1
Tên GVCN năm ra trường:   Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  
Chỗ ở hiện nay:  
Số điện thoại liên lạc:  0913725911 Email:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Danh sách này bổ ích vô cùng nhờ nó mà em được thông tin liên lạc với các bạn. Cựu học sinh hãy vào đăng ký nhe
Ngày giờ đăng ký: 10h03:19-12-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Trần Văn Trí nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!