TỔNG HỢP DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN BỘI CHÂU
Trường cấp III Công lập (1980-1990); Trường PT cấp II-III Phan Bội Châu(1990-1993); Trường THPT-BC Phan Bội Châu (1993-2008)
Thông báo của Ban liên lạc Cựu giáo viên, nhân viênĐăng ký làm thành viên Cựu giáo viên, nhân viênHòm thư góp ý của Cựu giáo viên, nhân viên
STT Họ và Tên Cựu giáo viên, nhân viên Năm vào trường Năm chuyển công tác hoặc nghỉ hưu Chức vụ lúc đang công tác tại trường Điện thoại Email Xem
Không có dữ liệu