Giới thiệu tổ Sử - Địa - Giáo dục Công dân

tosudiagdcd

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

 

1 Nguyễn Văn Vinh TTCM Địa lí
2 Võ Thị Thúy GV Lịch sử+CD
3 Trần Thanh Tuấn GV GDCD
4 Phạm Thị Thu Hằng GV Lịch sử+GDCD
5 Dương Thị Hải TPCM Lịch sử
6 Bùi Thị Thanh Hải GV Lịch sử
7 Lê Thị Hạnh GV Địa lý
8 Đinh Thị Ánh Tuyết GV Lịch sử + GDCD
9 Lê Thị Kim Châu GV Địa lí
10 Đào Thị Lan GV Địa lí

alt

Ảnh : 20/11/2021 tại trường THPT Phan Bội Châu